Ako zvýšiť príjem z podnikania

V nedávnom prieskume nezávislých odborníkov takmer 50% konzultantov, trénerov a ďalších odborníkov vyhlásilo, že v súčasnosti nezarábajú dostatočne na pokrytie svojich výdavkov. Tento výsledok by nemal byť prekvapujúci, pretože podľa správy USA Small Business Administration viac ako polovica všetkých malých podnikov v prvom roku zlyhala a 95% v prvých piatich rokoch zlyhala. Ale to ma zviedlo. Ako môže toľko odborníkov pôsobiť v podnikoch, ktoré neprinášajú zisk?hromada peněz.jpg

Pri pohľade na problém trochu ďalej som urobil poučný objav. Mnohé z týchto firiem sú ziskové – obchodné príjmy prevyšujú ich náklady. Podniky pôsobia v čiernej farbe, ale majiteľovi zostáva už dosť na zaplatenie jeho životných nákladov. Majitelia firiem žijú zo svojich úspor, pracujú mimo zamestnania, sú podporovaní rodinnými príslušníkmi alebo sa dostávajú do dlhov.

Títo nezávislí odborníci teda robia niečo správne. Oslovujú klientov, uskutočňujú predaj a vytvárajú zisk. Zdá sa však, že to, čo vynechali, nestačí zarobiť. Bez dostatočnej ziskovej marže pre remízu vlastníka tieto podniky nakoniec zlyhajú. Môžu byť spasení? Možno, ak sú majitelia ochotní urobiť drastické zmeny najťažšie – zmeny samy o sebe.

Ak ste jedným z týchto bojujúcich odborníkov, musíte sa pýtať sami seba, čo ste ochotní urobiť, aby vaše podnikanie uspelo. Ak chcete prekonať nedostatočné zárobky, budete musieť urobiť viac, naučiť sa viac alebo účtovať viac, a to nemusí byť ľahké.

Viac znamená prácu viac hodín. Priemerný vlastník malej firmy pracuje vo svojom podnikaní viac ako 40 hodín týždenne. Môžete mať pocit, že tvrdo pracujete, ale skutočne ste sledovali? Mnohí podnikatelia sú prekvapení, keď zistia, že vysielajú menej hodín, než si mysleli. Očakávať, že príjem z práce na čiastočný úväzok je na plný úväzok, je zvyčajne nereálne.pokladnička.jpg

Alebo môžete venovať veľa času, ale neukladať to na správne miesto. Koľko hodín týždenne trávite marketingom? A venujete nejaký čas marketingu aktívnemu oslovovaniu klientov a zdrojov sprostredkovania prostredníctvom sietí a telefonických hovorov, alebo sa obmedzujete na pasívnejšie stratégie, ako je vytváranie webových stránok a umiestňovanie reklám?

Viac o vašom podnikaní alebo o marketingu si môže vyžadovať nielen zmenu návykov, ale aj zmenu postoja. Možno sa vyhýbate záväzku podnikania na plný úväzok, pretože sa bojíte zlyhania alebo zdržiavania sa marketingu, pretože sa obávate odmietnutia. Ak tieto myšlienky znejú dobre, všimnite si, že váš strach zo zlyhania môže spôsobiť zlyhanie!

560 eurová mzda pre tých, čo sú nezamestnaní. „Šialený“ fínsky experiment ukazuje prvé výsledky

Fínsko má napríklad oproti Slovensku podstatne iné ekonomické zmýšľanie, povedal by som oveľa liberálnejšie a hlavne štedrejšie voči obyvateľom, ktorí bývajú na jeho území. Je známy prípad Slovenky, ktorá sa vo Fínsku stala rešpektovanou spisovateľkou, pričom bola evidovaná ako nezamestnaná a štát ju podporoval nemalou podporou. Ekonomický systém spomenutej krajiny jej dal šancu a ona ju naplno využila, respektíve naplnila svoj potenciál a spoločnosť obohatila krásnymi knižkami a literatúrou. U nás niečo nepredstaviteľné (stali by ste sa dobrovoľne nezamestnaným platiteľom odvodov bez podpory). Preto sa radšej vráťme späť do Fínska, a to konkrétne k pomerne známemu experimentu, ktorý bol už niekoľkokrát prezentovaný v médiách.

hotovost

Ten síce priamo nesúvisí so spomenutým prípadom, ale vo svojej podstate má k nemu dosť blízko. V tomto prípade však ide pomerne čerstvý experiment, kedy nezamestnaní občania Fínska dostávali pravidelnú mzdu vo výške 560 eur za to, že nepracovali. Áno, čítate dobre, nevravíme o podpore, ale o pravidelnej mzde za to, že zúčastnení boli dlhodobo nezamestnaní. Ďalšia vec, ktorá v hlave slovenského čitateľa pôsobí ako riadne sci-fi.

  • Túto mzdu dotyční poberali po dobu dvoch rokov, pričom im úrady nestúpali na krk, respektíve úradnícke orgány nekládli pozornosť na to, či si dotyčný prácu hľadá alebo vôbec. Spomenutú mzdu mal zúčastnený nezamestnaný občan istú.

mince
Pravdepodobne sa teraz pýtate, aký mal takýto experiment logiku a význam?
Pravidelný mesačný príjem vo výške 560 eur mal v dlhodobejšie nezamestnaných vytvoriť zdravý návyk k návyku či obľube prijímať pravidelný plat a tým pádom v ich podvedomí vzbudiť záujem hľadať a následne si udržať dlhodobejšie zamestnanie.
Znie to veľmi sympaticky a daná idea má svoju logiku, ale ubehol dostatočný čas k tomu, aby sme zostali pesimistickí. Po roku sa ukázalo, že tento vplyv bol len minimálny a nezamestnaným to k sebarealizácii či zamestnaniu výraznejšie nepomohlo. Ale česť určite patrí výnimkám. Naopak zabrala stratégia pridelenia sankcií tým, ktorí poberajú podporu, ale dlhší čas si nehľadajú zamestnanie.